2024

Lørdag d. 6. april afholder klubben intern ørreddag og vi er alle spændte på resultatet.

Siden artikler er opdateret med link til “Fisk Med Søren”. Der ligger rigtigt mange fine film og Videoer fra årene der gik, og de kan godt tåle at blive set igen. Nyeste opdatering fra turen til Sydfyn anbefales.

Indkaldelse til generalforsamling

Med et Godt Nytår minder formanden om tiden til den årlige generalforsamling nærmer sig.

Datoen er fastsat til torsdag den 1. februar kl. 19.30. I den gamle brandstation. Bredgade 50 b.
Forslag man ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være tilsendt Jacob på Jacob-nisse@hotmail.com senest den 25. januar 2023.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Bedste Limfjordsørred
 5. Fidusdiplom
 6. Valg Bestyrelsesvalg: Michael Knudsen – modtager ikke genvalg Søren Christrup – modtager genvalg Suppleanter: Revisor: (2024-2025)
 7. Indkomne forslag Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden på mail seneste 8 dage før generalforsamlingen
 8. Fastsættelse af kontingent næste år
 9. Eventuelt: – Vandløbspleje – Naturgenopretningsprojektet – Andet?

Det er nu, at du skal indfri dit nytårsforsæt

Ved at forny eller som nyt medlem melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2024.

 • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
 • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Knæk og bræk i 2024 / Henning

2023

02. november

Bestyrelsen har været samlet og kalenderen er opdateret med rigtigt mange gode oplevelser i 2024.

14. maj

Resen Bæk projektet indviet 4. maj.

Det har været en stor mundfuld for vores lille forening. Projektet giver 3-400m nyt vandløb med forbindelse til en lille sø. Ovenfor søen er der et rigkær med naturligt vandløb. Alt i alt 1500m mere vand med ubrudt forbindelse til Limfjorden, det gavner ikke bare ørrederne, men også de mange arter der følger vandpejlet, når de voksne insekter flyver op ad strømmen for at lægge deres æg. Derudover er der masser af tiltag der vil gøre projektet til en biodiversitets oase. En stor tak til de frivillige der har lagt tid og kræfter i projektet.

Link til Struer Kommunes artikel

Forårets sidste Interne ørreddag blev afviklet lørdag den 13. maj. Den dygtig og heldige vinder blev Lars Mikkelsen med en fisk på 58,8cm og 2160 gram og en kondition på 1,06. Tillykke til Lars.

4. april

Det er os en stor fornøjelse at kunne invitere til åbnings arrangement for naturprojektet ved Resen bæk og Kramshule dal. 2 års arbejde er ved at nærme sig enden og resultatet vil vi gerne vise frem. Åbning d. 4 maj 2023 kl. 14-16. Se hele invitationen.

Der er kommet nogle rigtigt fine video indlæg i Facebook grupperne og dem vil vi ikke snyde hjemmesidens brugere for.

I november 2022 var vi vanen tro på Bornholm. Se Jacobs film.

Her i marts havde vi en forrygende ørreddag. Se Sørens film her.

Herefter kom vi godt og grundigt på udebane Isefjorden

.

8. januar
Spontanturen gik i år til Gjerrild klint og Søren har lavet denne fine video beretning fra dagen.
https://youtu.be/JzgqMvDCOTo

Indkaldelse til generalforsamling

Med et Godt Nytår minder formanden om tiden til den årlige generalforsamling nærmer sig. Datoen er fastsat til torsdag den 2. februar kl. 19.30. I den gamle brandstation. Bredgade 50 b. Se indkaldelsen herunder.
Forslag man ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være tilsendt Jacob på Jacob-nisse@hotmail.com senest den 26. januar 2023.

Nyt fra kasseren, det tid til kontingent fornyelse

Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2023.

 • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
 • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Knæk og bræk i 2023 Henning.

2022

31. december kalenderen for 2023 er opdateret.

16. oktober
Det blev Søren der løb med præmien til de interne ørredage, med en fisk på 41,5 cm 780 gram og en kondition på 1,09. Nærmeste konkurrent var Carsten Knivford med halvmeters fisk der desværre lige akkurat ikke klarede konditions kravet på 1,0.


10. Oktober
Efteråret er godt i gang og i vores lille forening sker der rigtigt meget. Vandløbs projektet ved Langergård er på sit højeste, her kommer der mindst 300 meter ekstra vandløb og er rigtigt flot biodiversitetsområde med græssende ponyer, insekt hoteller, sten stakke og så videre. Vandpleje weekenderne er overstået gydebankerne er klar til ørrederne trækker op.
klubturen til Åbenrå fjord og Als var en succes og formanden har klippet en flot video.
Lørdag er der intern ørreddag K & B til deltagerne.

2. juni.
Jacob og Søren har været på en fin tur på Langeland og Tåsinge.
Det er der kommet en fin og hyggelig fiskefilm ud af.
https://youtu.be/fEtZ2mdgHjU

22. marts.
Forårstur til Ærø. Søren har saxet en fin video sammen fra turen, der var lidt fattig på fisk. Men rug på hygge og kammeratskab. Karsten fik dog med flid dygtighed fisk i fryseren.
https://youtu.be/QrdZnRZFVDc

5. marts.
Årets 3. interne ørreddag bragte en enkelt fisk til indvejningen, fisken holdt desværre ikke konditionen.
En stor del af de vanlige deltagere ved ørreddagene var til DSF & DTU´s temadag om havørredens livscyklus. Et meget lærerigt arrangement, hvor nogle af landets dygtigste, øsede af deres store viden om havørred biologi, vandpleje samt havørredens fjender: Der er en del. Der elsker at sætte tænder og næb i havørrederne både som yngel, smolt og voksne gydefisk.

DTU opfordrede til at man registere sine ture og ikke kun fangster i deres APP: Fangst journalen. Fordi nulturene er vigtige i den statestik der hedder timer pr. fisk. Der er indikator på om der er nødvendigt med ekstra indsatser som feks. udsætning øget vandpleje mv.

13. februar
Årets 2. interne Ørreddag gav desværre ikke fisk til indvejningen. De 11 deltagere fik tilsammen 4 undermåls fisk ud af anstrengelserne i det kolde blæsende vejr. Søren tegnede sig for tre af dagens fire fisk. Han har klippet en flot video sammen fra dagen.
Et af vores nye medlemmer fik tilmed sin første ørred under de barske forhold. Well done.
https://youtu.be/IndwoOmGY4Y

10. januar
Årets første klubtur gik til Langeland og Søren har klippet en video sammen fra turen.

Turen til Langeland 2022

1 januar.
2022 tegner sig til at blive et utroligt aktivt år i vores lille forening. Vi er aktivt involveret i vandplejen rundt omkring i kommunen. 2022 er samtidigt året hvor vi kommer til at gennemføre natur genopretnings projektet ved Langergård. I nært samarbejde med Struer Kommune, lodsejere og frivillige. Vi har fået en lille kvart million fra naturfonden til dette arbejde. For fiskene betyder det adgang til de øverste dele af Resen Kjær å systemet. Samt et helt nyt stykke vandløb på 300m der indrettes som gyde og opvækst vand for ørred. Alt i alt et spændende projekt du kan læse meget mere om under fanen fiskerleje. Vi har godt gang i vandløbsplejen. Filosofierne er den at hvis forholdene i orden, så skal fiskene nok komme. Kigger man på årets fiske tællinger, er der plads til forbedring og vi inviterer alle til at deltage i dette arbejde. Derudover er 2022 spækket med masser af aktivitet for medlemmerne, interne ørreddage og klubture
(3 forlængede weekender plus en hel uge på Bornholm).
Fra september til maj stikker vi hovederne sammen torsdag aften 19 til ca. 21. På programmet er løs og fast om fiskeri, metoder, pladser mv.

Knæk & Bræk i det nye år.

Struer Kystfiskerforening.

Nyt fra kasseren, det tid til kontingent fornyelse

Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2022.

 • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
 • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Knæk og bræk i 2022 Henning

2021

31 december

Spontan tur i nærområdet. Formanden klippede denne fine lille video sammen, hygge, kammeratskab og fisk, et sted i Limfjorden.

26 december

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 3. februar 2022
Kl. 19.30 i klubhuset Bredgade 50B, 7600 Struer

Dagsorden
Vedtægts forslag

Forslag sendes til formanden senest 26. januar 2022
Der kommer et separat opslag vedr. ændring af vedtægter.

Skulle der være medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen, så giv mig besked herom inden generalforsamlingen.

Covid-19
Vi følger myndighedernes anbefalinger og indretter os derefter.

Vel mødt 🙂

18 december
Klubaften 23. december aflyses grundet stigningen i covid smitten.
Kalenderen for 2022 er opdateret med masser af spændende aktiviteter.

10 september 2021

Så er sommeren og covid19 forhåbentligt overstået, vi ser ind i et efterår med almindelige klubaktiviteter. Klubaftnerne er allerede godt i gang.

Vandplejedagen d 11. september nærmer sig og vi er klar til at spule gydegrus på udvalgte strækninger i kommunens større vandløb.

Vi mødes i Klubben kl. 8 til et rundstykke og en kop kaffe inden det går løs.

Medbring til opgaven passende tøj vaders, greb eller rive til at rette til med efter spule grejet har været over bankerne.

Vi forventer at der arbejdes fra kl. 9 til midt på eftermiddagen.

Den 25. september gør vi det så en gang til.

Vi mødes i Klubben kl. 8 til et rundstykke og en kop kaffe inden det går løs.

Medbring til opgaven passende tøj vaders, greb eller rive til at rette til med efter spule grejet har været over bankerne.

Vi forventer at der arbejdes fra kl. 9 til midt på eftermiddagen.

Naturgenopretning og nye gydebanker i Resen Bæk.
Vi har nogen tid haft dette projekt i støbeskeen, endelig er det faldet i hak med ansøgninger og bevilling fra Naturfonden. Tak til Naturfonden Lodsejerne og Struer Kommune.Aflysning: Turen til Samsø aflyses grundet manglende tilmeldinger. Der er planlagt en alternativ tur til Langeland 6.-9. januar 2022.

05-04-2021

Fisk med Formanden. Jacob har rødder i det fynske, her kan du komme med på solotur til en inderfjord i det fynske.

Forårsturen til Møn, Vi var tre fiskt Corona testede der vovede pelsen på turen til Møn. Søren har klippet en fin video sammen fra turens stabadser.

Resenbæk projektet. Siden vi i efteråret spulede grus i Kvistrup Møllebæk og Hummelmose Å. Har vi kigget vandløbene i Kommunen igennem, med fokus på vandløb med tilløb til Limfjorden. Der dukker et fint lille projekt op i den øverste del af Resenbæk. Jacob har lavet en rigtig fin præsentation af projektet, den skal i ikke snydes for. Vandpleje udvalget arbejder på at få planlagt sommerens indsats på vandpleje delen.

Referat fra bestyrelsesmøde 0202 2021

Næste Arrangement:

13 februar Intern cup.

29 januar 2021 referat af generalforsamlingen. Noget usædvanligt er generalforsamlingen gennemført før tid. og på hhv. på skrift og afstemning via face book. Årsagen er Covid. Da der er sikret flertal ved førnævnte afstemninger, forligger således et resultat og et referat.
4. februar. Generalforsamlingen afvikles i reduceret skriftligt format i den lukkede facebookgruppe. Medlemmer der ikke er på facebook får tilsendt skriftligt materiale.
Dermed undgår vi at mødes fysisk, samtidigt kan bestyrelsen komme videre med arbejdet. K&B

16/1 Intern cup, indvejning kl. 16.30-17.00

Årets første ørreddag blev afviklet som planlagt. Kulde og manglende fangst jog dog deltagerne hjem uden fisk på tasken. K & B næste gang

Besked fra kasseren. Så er det tid til kontingent fornyelse. Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2021.Seniormedlemsskab koster:395,- kr. Familiemedlemsskab koster: 495,- kr. Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture. Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg. nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling, og betaling inden generalforsamlingen. Godt nytår og knæk og bræk i 2021 til alle J / Henning

Kalenderen er er opdateret med arrangementer for hele 2021

GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 4 FEBRUAR KL. 19.30 dagsorden

2020

Næste Arrangement:
NA 

Vi følger de nyeste corona tiltag, dermed ikke flere klubaftener året ud.

Vandløbspleje og Gydning 

Det her er vi lidt stolte af.
Vi har samlet penge ind og kystudsat smolt i halvfemserne. under sloganet “Sølv i Limfjorden er guld værd”, vi har lavet gydebanker i 0’erne , vi har fulgt udviklingen i vandløbene gennem tiden. Endelig i år har vi rusket op i gudegruset og havørrederne har belønnet indsatsen, ved at gyde i et hidtil uset omfang.
Video fra vandplejedagen og gydning.
Kvistup mølle 5 december 2020

Sølv i Limfjorden er stadigt guld værd.

Årets sidste interne ørredag blev vundet af tidligere formand Søren Christrup.

Fisken der gjorde Søren til vinder fin grønlænder på 40,5 cm, vægten landede på 757 gram og konditionen er 1,14 Tillykke til Søren.


Uge 47:  Klubtur til Bornholm. Video fra turen

Samsø 03.-06. oktober

Vi havde en dejlig tur til Samsø, beretning kommer senere.

Vandløbspleje søndag d. 27 september.

Det blev godt nok sagt af mange, jeg glæder mig til Samsø. Alt i medens vi går
venter på at det bliver torsdag og vi er på vej, fik vi lige smidt en omgang vandløbspleje ind i programmet. Mærket på stemningen på holdet så er det noget man ønsker at gentage næste år i september. Mit lystfisker hjerte jubler over de udmærkede vandløb vi har, og at vi med en beskeden indsats en gang eller to om året, kan fintune vandløbenes ydelse til at give flere vilde fisk til området. Med hjælp fra frivillige redskaber og den meget effektive spule anordning blev flere hundrede kvadratmeter grus løsnet og vendt i dagens aktion. Ikke nok med at jeg glæder mig til Samsø jeg glæder mig også til at vi kan se frugten af dagens indsats. Der blev set masser af små ørreder i bækkene isfugl mm.
TAK til alle der deltog.
Vi har klippet en lille video fra dagen.

Vi har fået lov af lodsejerene, vi har lånt en pumpe og nu mangler vi lige 6-8 gutter, der vil bruge dagen på at rede en dejlig grus brudeseng for ørrederne.
Husk vaders, passende påklædning, en god madpakke, det gode humør, de lumre jokes, en rive/kultivator/greb, og at møde frem ved klub lolalet søndag d 27. kl 8.30. VI SES

12/09 interne ørreddag 5 

Så er lørdagens runde af SKF’s interne ørredag afviklet. Eneste fisker med fisk på land var Michael Mousten Kristensen, der valgte at genudsætte en farvet fisk på lige omkring den halve meter. Michael havde endnu et tilbud, men den ville ikke med ind til netmaskerne.

Første klubaften efter ferien er 3. september, hvor vi lukker op i friskt afsprittet version.

Klubaftner er på grund af Coronavirus aflyst indtil videre.

4/4: Intern Ørreddag 4, indvejning kl.  19.30-20 aflyst. 

Jubilæum 16.  maj udskydes til efteråret 


7/3:  Intern Ørreddag 3, indvejning kl. 18.31-19

Ørreddag 3 startede i et i et rimfrost maleri i blå toner, høj sol, dis og havblik. Der er med andre ord stemplet ind på ”Det blå bureau”. En fornøjelig dag, med havørredfiskeri for øje venter. Formiddagen er er præget af denne vejrtype, hen over middag kommer der lidt skyer, noget vind og lidt mere gang i vandet. Det er som om at havørrederne smider genertheden og kommer i hugget. Bedst går det for Søren Christrup der får hele to fisk på land, den største var en rigtig smuk fisk på  61 cm, 2,77 kg og en konditions faktor på 1,22. En flot og værdig vinder af ørreddag 3. Stort tillykke til Søren, der render med første præmien og et klækkeligt gavekort til Outdoor Experten.

https://www.facebook.com/1527885853/videos/10220965927727745/

Lørdag 15/2  Intern Ørreddag 2, indvejning  kl. 17.30-18

Denne bomstærke badekars jæger blev lidt klogere på wobbler buffeten.

Fisk til alle og på alle pladser, men der var ikke fisk over mål og i kondition til Ørredagens ihærdige deltagere, der trodsede elementernes rasen i denne omgang. Dog så vi en enkelt 50’er landet på et kendt rev i fjorden.

Lørdag 18/1:  Intern Ørreddag 1, indvejning kl. 16.30-17

Det var ikke de store fangster ved dagens konkurrence, kun en enkelt ørred er landet og genudsat.

5. Januar. Nyt fra kasseren 

Så er det tid til kontingent fornyelse

Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2020.

 • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
 • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Godt nytår og knæk og bræk i 2020 til alle  / Henning

Et lille skriv fra Samsø vi gæstede i oktober.

Lørdag d. 4 januar. “Spontan” tur til mariager.

Der blev uddelt æg til de 4 der trodsede vejret, krydsede landet og brugte en dag på at fiske i den ellers så smukke Mariager fjord. Der blev skiftet pladser, grej og metode, men ikke så meget som et lille bitte nap. Vi ender med at flytte til Sønder Thise i Skive fjord, men heller ikke der er der gang i fiskene. NV vind, kulde og forhøjet vandstand, er bare ikke verdens bedste cocktail for fiskeriet.

1. Januar

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2020.
Sted: Klublokalet, Bredgade 50, Struer
Tid: 20. februar 2020 kl. 19:30
Se dagsorden vedhæftet.

Venlig hilsen Søren

Dagsorden 2020

2019

27. december

Video fra november turen til Bornholm.

20. december

Kalenderen er opdateret for hele 2020. med masser af dejlige lystfisker oplevelser og ture, læs mere under arrangementer.
Det kan snart ikke holdes hemmeligt længere, 2020 er foreningens 30. år. Derfor bliver der gravet lidt i arkiverne efter gamle beretninger, så er man til en lettere retro oplevelse fra Bornholm 1993, så findes den her.

10. november

58 cm Limfjordssølv på 2 Kg det bliver vel ikke smukkere.

Så er årets næstsidste interne ørreddag afviklet, dog uden at der kom fisk på tavlen. Alle der havde været afsted kunne berette om fisk og der var landet en del undermåls ørreder og en ulk.
Bo fik ikke nok lørdag og måtte også afsted søndag, det gav en fisk der kunne ha pyntet  flot på tavlen i går. Bo havde tilmed en fin blank ½ meters fisk inde til genudsætning. Tillykke med fisken 

07. september

Der er udarbejdet et regelsæt for de interne ørreddage, linket findes også under arrangements fanen, sammen med datoer for kommende ørreddage.

26. juni

Makreller i så rigelige mængder at man måtte stoppe med at fiske, fik losset en enkelt fisk over til makkeren Michael Knudsen. Aldeles og total bonanza.

28. marts

Husk 6/4: Intern Ørreddag 4, indvejning kl.  20-20.30

7. marts

HUSK 9/3:  Intern Ørreddag 3, indvejning kl. 19-19.30

10. februar

Husk Husk 16/2  Intern Ørreddag 2, indvejning  kl. 18-18.30 i klublokalet.

20. januar, Nytår og nyt program.

Medlemmerne  indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for 2019 i Struer Kystfisker Forening.

Generalforsamlingen finder sted 21/2 kl. 19:30 i klublokalet.
Dagsorden 2019

Programment for 2019 er opdateret og årets to første arrangementer er allerede afviklet.

Første lørdag i januar var vi traditionen tro i Mariager fjord, der blev fanget masser af ørreder navnligt af dem der gik med bombarda og små fluer.

Første omgang af ørreddagene er afviklet, De få men frosne deltagere havde spredt sig godt i fjorden, dog uden at nogen havde fanget “noget” de ville bringe til indvejning. Jeg personligt oplevede et sandt eldorado af fine blanke hugvillige “grønlændere”  og måtte genudsætte tre, ligesom formanden der også måtte sætte 3 fisk tilbage i fjorden.

30 december:
Januar udsalget er begyndt –  15-20% rabat på alle tidligere priser !!!!!!

Nu kan du forny dit kontingent / medlemskab af SKF1990 for 2019 til uhørt lave priser.

Seniormedlemsskab: (tidligere 495,- kr.):                    Nu kun 395,- kr.

Familiemedlemsskab: (tidligere 595,- kr.):                   Nu kun 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Godt nytår og knæk og bræk i 2019 til alle J / Henning

2. decmber. Husk de Interne Ørreddage lørdag 8/12 Indvejning 17.00-17.30

8. oktober. Herlige dage på skønne Samsø

Det er vores 7. klubtur til denne herlighed af en Ø. igen i år rykkede den hårde vesten vind os mod syd og østkystvendte kyster, og for mit vedkommende var det igen tid til at prøve nye græsgange på østkysten. Samsø er ud over at være Danmarks frugthave også udstyret med en smuk og varieret natur og et meget varierende fiskevand.
Et godt sted at vende tilbage til. Fangsterne er mange 65 fisk til de 7 deltagere, alt inklusive. Bo Bombadaderede igen ind med turens eneste fisk der blev bagt hjem. En smuk og blank ørred omkring de to kg.

Tak til  Michael, Søren, Søren Bo, Jacob, Richard, og Samsø for samværet, Vi ses. Torben.

07. oktober Husk anden afdeling af Intern Cup lørdag 13. oktober

første afdeling blev afviklet uden at der blev kåret en vinder.

10. juni.

Det forlyder fra pålidelig kilde at der er taget makrel dags dato ved Den lange.

10. juni medens vi venter på makrel

Det må være lige op over at makrellen indfinder sig, årstiden passer og efter en måned med sol og østenvind må det være NU NU NU, der er kørt nogle gange til “Den lange” Langehuse og mange andre steder, i aftes blev det den mole hvor jeg blev fanget af lystfiskeriet igen efter teenagerårens afbrydelse. Dengang var vi fire unge fyre fra B&O på makreljagt. De to er her ikke mere, den 3. rejste til Irland og den 4. sidder og skriver ca. 30 år senere. Molen har grundet sin børnevenlige opbygning dannet ramme om mangt en familie tur, med makrel på tasken til følge. En enkelt tur med hele familien Nielsen havde vi hele tre generationer i sving og alle fik fisk, faktisk fik mine nevøer deres første og min far sine sidste makrel ved denne lejlighed. For at toppe hyggen havde vi grillet en culottesteg på molen medbragt kartoffelsalat bord stole og resten af familien. Rygeovnen har været med og det er ofte sket at der er røget pebermakrel på molen, mums. Et godt katalog af oplevelser at tænke på når nu fiskene ikke rigtigt ville denne aften, sildene mangler, vandet er for plumret og hov hvad var det HUG et par sekunders kontakt, ude mod nordvest, 15 kast senere hug igen, der ruskes vild og der trækkes line af der er ikke tvivl det er bars der er på spil. Fisker dybt tæt på sten og kanter af molen og resultatet venter ikke længe på sig. Fast fisk ryk og rusk, den er god, den fighter vildt og den bliver kranet ind til afkrogning. Grejskift til Jig og fiskeri helt inde i malstrømmen, den sandfarvede jig når at blive trukket ca. en meter da endnu en havbars hugger denne er også godt og vel på målet, men grundet en u forståelig fredning bliver fiskene selvfølgeligt genudsat. Det giver ikke rigtigt mening at forulempe fisk man ikke må tage med så jeg rigger om til fladfiske jagt fra stranden, men enten gider de ikke lege med eller også er de der ikke. en god aften at møde sit lysfisker Zen.

21 maj spætter i brændingen

Vejret lugtede lidt af flade, håbet var en hvarre men realiteterne i brændingen ved høfde Q er tre rødspætter der falder for den orange spinner der bumper hen over bunden i brændingen. alle genudsat.

19. Maj Pinse lørdag 10 timers tur med MUDDI

Et stor del af klubbens medlemmer deltog i den årlige pinsetur med det gode skib Muddi fra Thyborøn. Efter et par år med aflysninger er vejret endeligt med os da vi stævner ud i morgenen med kurs mod fiskepladserne nogle timer vest for Thyborøn. Havet er roligt og Muddi tøffer, efter på fylding af is mod Vest og efter et par timer og lidt manøvrering lyder det velkendte tut, allerede efter første drev er der fisk i båden. Sådan går det nogle timer medens baljerne med fisk bliver mere og mere fyldte med torsk og rigeligt med is. Medens legen er god faktisk aller bedst tut’es af og kursen sat mod Thyborøn fiske rensning og fillettering, og en herlig dag lakker mod enden.

28. april Beretning fra Bornholm

A og B holdets ture til Herlige Borholm er skildret denne lille beretning fra kasseren.Bornholm A final

28. april Beretning fra Langeland

Der kan være mange gode grunde til at være medlem af en lystfiskerforening, et af de største argumenter for mig er de fantastiske ture der arrangeres nærmest på samlebånd hen over året. Til Langelandsturen dette forår er der 7 tilmeldte Beretning fra Langelands turen

24. marts. Årets 3. interne Ørreddag er afviklet.

jacob bonanza jacobsfisk

Jacob der som den eneste oplevede et rent bonanza fiskeri, vandt med en fin ørred der vejer 1,408 kg er 51,3 cm og en konditions faktor på 1,04
Tillykke til Jacob der nu må en tur forbi lystfiskeren i Hvide Sande med et klækkeligt gavekort.
Anden afdeling blev aflyst grundet is i fjorden, bemærk at der er sat en 4. konkurrence ind 12 maj.

3. februar.

Video referat fra november turen til Bornholm.

20. januar. Årets første interne Ørreddag er afviklet.
26733904_10214754023954033_2759026324037907299_n

Vinder blev Formanden, Søren Christrup der indvejede en smuk Ørred på 40,8 cm 705 gram med en kondition på 1,04. Stort tillykke til Søren der igen må en tur til Lystfiskeren i Hvide Sande med et klækkeligt gavekort.

7. januar. Fornyelse af kontingent.

Henning har sendt følgende vejledning til, hvordan medlemskontingentet for 2018 betales. Husk det nu inden generalforsamlingen : Vær venligst opmærksom på, at der som følge af den elektroniske indkaldelse til generalforsamlingen ikke udsendes indbetalingskort, men at kontingent enten kan indbetales via webbank, seniormedlemskab koster 495 kr. (595 kr. for en husstand) for 2018 og kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling , eller i forbindelse med klubaftener.

6. Januar. Spontan tur til Mariager fjord.

Der var godt med ørred til de der trodsede kulden og drog til Mariager Fjord denne lørdag. 7 mand fra klubben plus et par unge rookies. Bombada, flue og lange kast krydret med varieret fiskeri gav småfisk i store mængder. Alle fik fisk på land og enkelte fik prikket hul på bylden og kom på tavlen med den første havørred på land, om end fiskene var små og måtte ud igen. Vejret var fantastisk med læ og sol.

2017

21 december

Så har bestyrelsen været samlet og planlagt en rigtig flot sæson i 2018 med bl.a. 3 interne ørreddage, en forårs tur samt to efterårs ture. Se det hele under kalender fanen.

13 November

Nedtællingen til Bornholm. Fem af klubbens medlemmer tæller ned til afgang lørdag morgen, og lad os bare sige at vi glæder os. Der skal nok komme en nærmet sandfærdig beretning her på siden, men i disse interaktive tider er kan vil følges live på facebook gruppen “Klippebloggen”.

Oktobers interne ørreddag blev vundet af Jacob med en flot overspringer på 50,8 cm og 1,5 kg, hvilket giver en konditionsfaktor på 1,13. Stort tillykke til Jacob.

9. oktober. Herlige dage på Samsø

Med et ”Samsø vi ses” sluttede beretningen fra turen til samsø i 2011. Det er således, for rigtigt mange af deltagerne på denne tur 6. gang vi ses igen med denne herlighed af en Ø. Hård vind fra vestlige retninger tvang noget syd og østkyst fiskeri frem, og for mit vedkommende var det tid til at prøve nye græsgange på østkysten. Samsø er ud over at være Danmarks frugthave også udstyret med en smuk og varieret natur og et meget varierende fiskevand.
Ikke så sært at øen er gået lidt i blodet på os. Fangsterne er mange 34 fisk til de 8 deltagere, alt inklusive hjemtages der 5 ørreder, resten genudsættes til de bliver større eller grundet tiltagende farve. Bo Bombadaderede igen ind som storfangeren med ti landede ørreder.

Tak til Michael, Michael, Søren, Bo, Jacob, Richard, Paw og Samsø for samværet, Vi ses. Torben.

bosfisk

SORENSFISK

19. september så er der gang i klubaftnerne igen og 1. omgang af de interne er afviklet i fin stil.

Efterårets første interne ørreddag blev afviklet i ret stille vejr vekslende mellem høj sol, regn og tordenbyger.
8 betalende deltagere gav alt hvad de havde i sig.
Bo var dygtigst til at finde og fange fisk, hele 8 havde han på land i løbet af dagen. Han havde hjemtaget 2 stk til indvejning, en blank og en let farvet ørred på hver 48 cm, bedste konditionsfaktor var 1,09.
Tillykke Bo, præmien er fuldt fortjent !

Klubaften 27. april er aflyst, sidste klubaften er torsdag d. 4. maj.

Grundet massiv udvandring til Bornholm aflyses klubaftenen den 27 april.
Sidste klubaften inden sommerpausen er 4 maj, hvor vi glæder os til at hører masser af historier fra den forjættede ø. Vi ses igen den 7. september.

Vi der var med på Møn havde en fantastisk og hyggelig tur i storslået natur.

Møn forår 2017

Intern Ørreddag 3 afholdt 8. april.

Så er den 3. runde af de interne ørreddage afsluttet og der er fundet en eller rettere to vindere. Med mindst mulig marginal indvejede den siddende formand og ex formanden hver sin havørred med samme mål og vægt. Fiskene målte 40cm og vejede 656 gram og klarede dermed lige konditions kravet på 1,0 begge fisk er fanget ved Vils sund. Præmie puljen deles mellem de to heldige der må gå den tunge gang til Lystfiskeren i Hvide Sande der er Sponsor ved ørreddagene. /Torben.

Arragementet der er sponsoreret af Lystfiskeren i Hvide Sande indvejning i klubben kl. 19-20

Klubaften torsdag d. 30 marts er aflyst grundet klubturen til Møn.

Konkurrencer i Limfjorden sidst i april.

I staten af april holder vores naboer i Thylands fiskekonkurrence I sidste weekend er der Kyst Cup. i Aalborg. K&B.

Så er nedtællingen til Møns turen startet

I alle tilfælde for mit vedkommende, det er et talstærkt hold der er meldt til, så nogen flere en jeg er forventningsfulde. Tjekker man diverse guide sites ud, lokkes der med ren fiskeporno i farver, hvilket jo ikke gøre forventningerne mindre. Det er 11 år siden vi sidst var på Møn. Dengang kom der en lille beretning ud af anstrengelserne, at læse den gør heller ikke fiskefeberen mindre.
K&B

Interne ørredage lørdag d 4. marts.

Anden afdeling af de interne ørreddage er nu afviklet, desværre igen uden at der er kåret en &vinder. Der blev ikke bragt fisk til indvejning, men alt i alt landede de 9 deltagere 12 fisk, der enten var under målet eller for slanke. Præmiepuljen går således videre til tredje omgang der afvikles d 8  april, indvejning i klubben. 19-20. K&B

IMG_2457

Dagens vist største ørred, en 50 plus, der pr. øjemål blev vejet og fundet for let, genudsat.

9. februar Generalforsamling

Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling i god ro og orden, læs Referat 2017 og Formandens beretning om 2016. Tak for god ro og orden.

Interne ørredage lørdag d 4. februar.

Så er det på lørdag at den første af tre interne ørreddage bliver afviklet, igen i år har Lystfiskeren i Hvide Sande vist sin gavmildhed som sponsor ved præmie bordet.
Første afdeling af de interne ørreddage er nu afviklet, desværre uden der er kåret en vinder. Kun en enkelt fisk kom til indvejning, fisken blev desværre vejet og fundet for let. i forhold ti Fultons konditions lov. Præmiepuljen går således videre til anden omgang der afvikles d 4 marts, indvejning i klubben. 17-18. K&B.

FB_20170205_10_32_40_Saved_Picture

1,53 Kg og 55 cm rækker til en konditon på 0,92. Vi håber på mere huld på fiskene i næste omgang.

 

 

Fjorden har tilmed fisket godt i vintermånederne og en af de helt lokale pladser har givet en flot blank fisk på 3 kg til Ole Maach. Ole har i øvrigt haft en rigtig flot vinter med flere fine fisk på land.

V__99CA

Oles smukke decmber fisk 2,9 kg 61cm

V__D80D

Ole kom igen i januar med denne 3,0 kg’s bombe på 60 cm tillykke.

 

Husk rettidig tilmelding og betaling, læs mere i kalenderen.

K&B Torben

Spontanturen til Mariager fjord lørdag 07 januar

Turen blev ikke officielt aflyst, i skrivende stund er der dog ikke kendskab til nogen der har været afsted lørdag. Til gengæld var Jacob og Bo på pletten søndag hvor i alt 14 ørreder blev genudsat enten på grund af lidenhed eller fejlfarve.

Bo m Oerred mariger

Bo med en af dagens 14 ørreder fra Mariager fjord.

I de hjemlige vande har der også været folk ved fjorden søndag. Christrup & Son samt undertegnede, havde fuld underholdning på en af de lokale pladser. Både Søren og jeg havde fisk på land samt en del følgere, begge ørreder blev dog genudsat grundet manglende længde.

/Torben.

Fiskekur 2017

Efter den dejligste nytårsaften er der ikke noget som en fiskekur på kysten, således også den 1. januar det Herrens år 2017.

Vi er tre der tager på havørredtur med det formål at indprente havørredens hemmeligheder i Thomas, der som søn af en fynbo må gennemgå denne obligatoriske træning ud i kystfiskeriets mangfoldigheder. For mit vedkommende blev det til en fisk på land to hug og 3-5 følgere der bare lige følger blinket til dørs, så der er er masser af oplevelser derude.

For Søren og Thomas bliver det til to fisk på land og Thomas var der med en klar kranings assist under landingen af Sørens 2. havørred.

/Torben

 

Generalforsamling og kontingent.

Henning har sendt følgende vejledning til, hvordan medlemskontingentet for 2017 betales. Husk det nu inden generalforsamlingen : Vær venligst opmærksom på, at der som følge af den elektroniske indkaldelse til generalforsamlingen ikke udsendes indbetalingskort, men at kontingent enten kan indbetales via webbank, seniormedlemskab koster 495 kr. (595 kr. for en husstand) for 2017 og kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling , eller i forbindelse med klubaftener.

Sidste rettidige indbetalingsdato er 9. februar 2017 (inden generalforsamlingen).

Dagsorden for generalforsamling 2017

2016

4. December

Efterårets ture til Samsø og Bornholm har været succesfulde med gode fangster, ellers er der flere fine beretninger fra fjorden. Fra Bornholm har vi modtage denne lille beretning.

10. september

Så er vi i gang igen efter foreningens sommer dvale, det var herligt at mødes igen og høre lidt om sommerens aktiviteter ved å og hav. Forude venter dejlige oplevelser på efterårets ture, husk tilmelding i god tid. Desuden har bestyrelsen fastlagt forskellige aktiviteter på nogle af klubaftenerne indtil jul, og der er kommet datoer på fasttømrede arrangementer som Nytårskur, interne ørreddage, mm så slå et slag omkring den opdaterede kalender og sæt nogle krydser. Der er tilmed beretninger om ørreder fra fjorden, så ud med snøren.

10. september

Vi var tre der tog en spontan makreltur til den lange fredag aften, der var fine forhold på nordsiden af molen trods den let til småfriske vind fra sydvest. Småsildene stod i et bredt sort bælte i molens længde, indimellem splintredes bæltet af jagende rovfisk. Det var Jacob Paw og undertegnede der var afsted, vi oplevede et godt fiskeri, hvor det var begrænsningens kunst der afgjorde fangstens mængde. Jacob satsede bars og fik et fint eksemplar på land der dog blev genudsat grundet manglende længde. Well done at der nu er endnu en Junior med Bars på CV’et.

14. august  Første klubaften er torsdag d. 8 september.

Vel mødt.

9. maj Sidste klubaften er torsdag d. 12 maj.

Medbring grej til kysten, vi slutter af med lidt godt til ganen i klubben.

7. maj Nyt fra Bornholm.

Traditionen tro, er A og B holdet på Bornholm i uge 17, Henning der holdt et forrygende “Sølvbryllup” med A holdet  og solskins øen har skrevet denne beretning.

7-10. april Forårets klubtur til Fyn.

8 Kystfiskere brugte en forlænget weekend på Fyn, et par stykker var også på en vildmandstur til Langeland. Læs den løgnagtige beretning her. Der er klippet en lille video sammen af billederne fra turen.

10. april husk grej på torsdag.

Så er vi nået dertil hvor vi tager grejet med til klubaftenerne, vi tager den første fiskeaften på torsdag d. 14 april.

3. april: Klubaften torsdag 7. april er aflyst

Da hovedparten af foreningens aktive medlemmer er på Sydfyn for at fiske er klubaftenen aflyst, knæk og bræk.

15. marts: Bestyrelsen har nu konstitueret sig

På bestyrelses mødet dd. har foreningens bestyrelse konstitueret sig. Ny formand er Søren Christrup. Ny suppleant er Torben der tilmed overtager webmaster rollen efter søren.
Bestyrelsen fik også tid til at sætte dato på en række klubture, se under arrangementer.
Klubaftenen torsdag vil blive i stenrevets tegn, vi kommer til at se video klip og drøfte de muligheder der ligger i etableringen af stenrev.

12. marts :  Interne Ørreddage vundet med flot havørred

I dag blev denne vinters tredie og sidste interne ørreddag afholdt.  Trods vanskelige forhold med temperaturer på ganske få plusgrader i både vand og luft blev der alligevel fanget en del fisk og indvejet to fine, blanke havørreder.
Michael Knudsen tog dagens største ørred på 1,572 kg og vandt dermed præmiepuljen på 2300 kr., som Lystfiskeren i Hvide Sande konverterer til et gavekort på det dobbelte beløb.
Tillykke Michael !
/Søren

8. marts :  Flere fisk i Fjorden

I den forgangne weekend var flere af foreningens medlemmer afsted langs Limfjordens kyster med fiskestang og varmt tøj.

Michael og Johnny var draget en tur østpå, som blandt andet bragte dem til Ertebøllehoved. Desværre blev det ikke til fisk på land denne gang, men nogle flotte fotos blev det da til.

Søndag var Karsten Have og jeg på Ejsingholm.  Der var fisk efter wobleren, og der var fisk på wobleren.  Karsten trak dog de længste strå, han fik to fine blanke ørreder på den gode side af mindstemålet med hjem  –  tillykke Karsten !

Det giver gode chancer for at få fisk til indvejning på lørdag, hvor vinterens 3. og sidste interne ørreddag afholdes.
/Søren

3. marts :  Fisk i Fjorden, klubtur til Fyn og 3. interne ørreddag

Richard har for alvor knækket koden til Limfjordens havørreder.  Igen i dag fik han en fin forårsørred på lige godt målet.  Tillykke Richard.

Husk seneste tilmelding til Michael nu på søndag 6. marts til klubturen til Fyn.

Husk også vores 3. og sidste interne ørreddag i dette forår, lørdag 12. marts.  Tilmelding og betaling til Henning senest dagen før.  Som sædvanlig dyster vi om et gavekort til Lystfiskeren i Hvide Sande.
/Søren

17. januar :  Resultat af første Interne Ørreddag og nyt om næste Interne Ørreddag

Det var koldt i går.  Så koldt så kun fire medlemmer kom afsted til vandet.  Der blev da heller ikke indvejet fisk, men der blev både set og mærket ørreder under dagens fiskeri.  Desuden kom der nogle flotte fotos i kassen fra denne stille, frostklare dag.
Præmiepuljen går videre til næste Interne Ørreddag.
Nogle af de smukke fotos er samlet her. Desuden kan vi igen præsentere Lystfiskeren som Sponsor, tak til de gæve gutter i Hvide Sande.

I forbindelse med den næste Interne Ørreddag den 13. februar har vi besluttet at holde nytårskur samme aften i klublokalet, efter indvejning som slutter kl. 18.
Nytårskuren er for alle medlemmer, uanset deltagelse i ørreddagen.
Foreningen giver mad – drikkevarer medbringer vi selv.
Tilmelding til nytårskuren hos undertegnede senest 7. februar på tlf. 2887 5601.
/Søren

14. januar :  Intern Ørreddag på lørdag !

På lørdag afholder vi den første af vinterens tre interne ørreddage for foreningens medlemmer.
For at deltage er tilmelding nødvendig.
Tilmeldings- og betalingsdetaljer fremgår af Hennings beskrivelse nedenunder.

Konkurrencens regler for godkendelse af fisk er de samme som altid, dvs. havørreder skal have konditionsfaktor på minimum 1 og være fanget lovligt på sportslig vis med stang i Limfjorden.
Husk indvejning i klublokalet slutter kl. 17:00 !

Jeg håber vi ses derude med fiskegrej, varm kaffe og mange lag tøj.
/Søren

Tilmelding til Intern Ørreddag kan ske på følgende måder:

 1.       Overførsel af 100 kr. til klubbens konto: Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk at skrive dit navn, ellers ved jeg ikke hvem der har betalt.

2.       Betaling via mobilepay på 6023 3988.

3.       Tilmelding via sms på 6023 3988 og kontant betaling i forbindelse med indvejning.

 Uanset betalingsmåde skal dette være foretaget senest 23.59 dagen før konkurrencen for at gælde som gyldig tilmelding.

 

9. januar :  Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling

 

Struer Kystfiskerforening af 1990

Ordinær generalforsamling

11. februar 2016 kl. 19.30

 Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens Beretning 2015

3. Regnskab 2015

4. Fastsættelse af kontingent for 2017

5. Indkomne forslag

6. Valg:

Bestyrelse:

Michael Knudsen – modtager genvalg
Torben Nielsen – modtager ikke genvalg
Søren Christrup indtræder i bestyrelsen

Suppleanter:

Tommy Rasmussen – modtager genvalg

Valg af ny suppleant

Torben Nielsen opstiller

Valg af revisorer

7. Eventuelt

Indkomne forslag
(Sendes til formanden på formand@skf1990.dk senest den 4. februar 2016)

2. januar. Betaling af medlemskontingent for 2016

Henning har sendt følgende vejledning i, hvordan medlemskontingentet for 2016 betales.  Husk det nu inden generalforsamlingen :

Vær venligst opmærksom på, at der som følge af den elektroniske indkaldelse til generalforsamlingen ikke udsendes indbetalingskort, men at kontingent enten kan indbetales via webbank, seniormedlemskab koster 495 kr. (595 kr. for en husstand) for 2016 og kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling  , eller i forbindelse med klubaftener.

 

Sidste rettidige indbetalingsdato er 9. februar 2016
(inden generalforsamlingen).

1. januar.

Brians fisk 42cm 980 gr.

Brians fisk 42cm 980 gr.

Mange af klubbens medlemmer har brugt årets første dag til at lufte fiskestangen, om det var en tiltrængt forfriskning eller blot almindeligt misbrug af godt vejr lader vi stå i det uvisse.

Ganske vist er det at der kom fisk på land flere steder i fjorden, og mindst en hjemtaget af Brian Pedersen på 42 cm og flotte 980 gram. På den personlige front noterer jeg min første havørred på Bombarda fluen over målet som grundet lavt BMI og en pløret farve fik friheden.
Tillykke til Brian.

Godt nytår Formanden.

 

2015

27. december:  Dagstur til Mariager Fjord

HUSK:  Fisketur til Mariager Fjord søndag den 3. januar.
Vi mødes ved lystbådehavnen i Hobro ved 9-tiden som vi plejer. Aftal selv fælleskørsel.
Godt nytår.
/Søren

25. december:

WP_20150725_17_45_39_Pro

Sommer fisk fra Fjorden, taget på kongetobisen.

2015 har være et særegent år i vejrmæssig forstand og det var som om at den sædvantlige sommerpause i fiskeriet udeblev. Limfjorden er ved at komme sig efter de mange kolde vintre, de der har været flittige ved fjorden er også belønnet derefter, jeg var vidne til en havørred der huggede på en 37 gr kongetobisen en ruskende junidag på holmen. Udadtil har der været stille på hjemmesiden, medens foreningen har været meget aktiv indadtil: Mariager turen i januar og de fire interne ørreddage, turene til Øland, Samsø og Bornholm. Alle attraktive og velafviklede arrangementer.

K&B i det nye år Formanden.

6. december:

Selvom forårets tur til Öland fangstmæssigt var langt fra det vi drømte om, så var det en herlig tur og en meget anderledes oplevelse. Billed klip fra Öland 2015.

Billedklip fra Samsø 2015.

Video fra Novemberturen til Bornholm 2015

Man kan sige, bedre sent end slet ikke. i 2009 var vi fire Mand på bornholm i uge 13, det kom der mange billeder og filmklip ud af, det har jeg kogt ned på 8 minutter, nyd dem her.
I samme kategori kommer A holdet’s Foto mantage fra 2014

26. november:  Hjemme igen.  Nyt i kalenderen for 2016 !

15. november:  Bornholm

Så er 6 medlemmer landet på Bornholm.  Efter den første dags fiskeri har Torben vist vejen med en fin blank ørred, som på grund af lav alder blev genudsat.

Video fra Novemberturen til Bornholm 2015

Klubaften på torsdag aflyses på grund af Bornholmerturen.

Knæk & bræk  /Søren

5. oktober:  Fisk fra Samsø

I den forgangne weekend gjorde 8 medlemmer livet usikkert for havørrederne omkring Samsø.
Der blev taget en del fine blanke fisk, de fleste dog i de lavere vægtklasser.
Bo tog turens bedste ørred på 2 kg og 57 cm.
Velkommen hjem til alle og tillykke til Bo !

20151002_164658_small

26. september :  Tilmelding til Bornholmerturen

Husk tilmelding til turen til Bornholm til Michael Knudsen.  Sidste frist er 1. november.  Se mere under “Kalender”.

31. august :  Klubaften og klubtur

Efterårets første klubaften er torsdag 17. september kl. 19:00 i vores hyggelige klublokale i den gamle brandstation, Bredgade 50b i Struer.  Vi ses !

Efterårets første klubtur går til Samsø.  Bemærk at turen er fra fredag 2. oktober til mandag 5. oktober.
Michael Knudsen modtager tilmeldinger indtil 10. september  –  husk tilmelding selv om du måske allerede har gjort det for længe siden !

31. maj :  Struer Kystfisker Forening i Limfjordssammenslutningen

Fra Henning, som er foreningens repræsentant i Limfjordssammenslutningen, kommer følgende gode nyhed :

Struer Kystfisker Forening er nu meldt ind i ”Limfjordssammenslutningen”.

LFS’s formål er:

1. at skabe et samarbejdsforum omkring foreningernes arbejde for optimale betingelser for udøvelse af rekreativt fiskeri ved Limfjorden og i vandsystemer med udløb i denne.

2. at medvirke til, at der tilbydes mulighed for deltagelse i relevante kurser i vandløbspleje med henblik på at optimere gyde- og opvækstområderne i vandløbene og Limfjorden med naturlig reproduktion og diversitet som målsætning.

3. at samarbejde om og udøve informationsvirksomhed til sikring og etablering af den optimale fiskebestand samt at opsamle og dele viden om myndighedsbehandling, elbefiskning, yngelpleje, yngeludsætning samt etablering og restaurering af gydepladser samt om foreningsarbejde i almindelighed.

4. at samarbejdet om de anliggender, hvorom der kan skabes fuld enighed, skal have første prioritet.

5. at varetage de overordnede interesser og optræde som talerør overfor relevante myndigheder samt eksterne relationer i øvrigt.

6. at samarbejde med projekt Havørred Limfjorden.

Vi ser frem til et godt samarbejde med de deltagende foreninger.

/Søren

31. maj :  Familiehygge mellem to regnvejr

IMG_0719_smallSøndagen blev tilbragt i tørvejr på shelterpladsen ved Gjeller Odde.  Foreningens årlige familietur blev som sædvanligt en hyggelig affære med grill, bål og masser af god mad.  Især Tines banankage vil komme mig i behagelig erindring hver gang jeg går på vægten de næste par uger.

 

Tak for en god tur, og god sommer til alle foreningens medlemmer.
/Søren

23.maj :  Sommer og familietur

Vi er nu kommet så langt hen på foråret, at vi indstiller klubaftnerne.  Næste klubaften bliver torsdag den 17. september.

Husk familieturen til Gjeller Odde søndag den 31. maj.  Hvis vi er lige så heldige med vejret som vi plejer, venter der os en hyggelig og fornøjelig dag med fiskestang, bål og familiehygge.
Se i kalenderen for mere info.

3. maj :  Næste klubaften ved vandet

På klubaften i torsdags aftalte vi at tage fiskegrej med på torsdag.
Vi mødes foran den gamle brandstation til sædvanlig tid (kl. 19:00), og aftaler hvordan aftenens fiskeri skal gribes an.
/Søren

25. april :  A-holdets fulde rapport fra Bornholm

Bornholm 2015 – del 2

Vi glæder os til at høre flere detaljer på torsdag til klubaften !

/Søren

21. april :  Midtvejs rapport fra Bornholm

Fra Bornholm sender Hold A (Bo, Henning, Niels og Michael) denne midtvejsrapport:

Bornholm 2015 – del 1

Tillykke til Niels med den flotte ørred.  Fang bare nogle flere af den slags !

/Søren

18.april :  Medlemmer på Bornholm

I dag drager to hold medlemmer af Struer Kystfiskerforening til Bornholm til en hel uges spændende kystfiskeri.  I ønskes alle en god tur og knæk&bræk.  Vi håber på positive rapporter undervejs.

I samme anledning aflyser vi klubaften på torsdag 23. april.
Vi ses igen til klubaften 30. april, hvor vi gerne vil høre beretninger og se bevismateriale fra Bornholm.

/Søren

14. april :  Ørreddag, jubilæum og klubaften

I lørdags afholdt foreningen den sidste af forårets fire ørreddage.  Der blev indvejet 7 havørred og genudsat en del flere, så det blev en afslutning med manér.  Søren Møllenberg vandt et pænt gavekort til Lystfiskeren i Hvide Sande for en flot blank ørred med konditionsfaktor på den rigtige side af 1-tallet.

Samme aften holdt foreningen 25 års jubilæumsfest i klublokalet, hvilket blev en ganske hyggelig og fornøjelig affære.  Grundet referatforbud kan jeg desværre ikke afsløre mere…

Næste klubaften (torsdag 16/4) holdes hos Egon, Sport & Natur i Lemvig, som denne aften har nogle ekstra gode tilbud til os.  Vi mødes hos Egon omkring kl. 19.

/Søren

24. marts :  Facebook gruppen kun for medlemmer

Sådan kan man komme uheldigt afsted, om man gør regning uden vært. Det må jeg så siges at have gjort da jeg annoncerede at man kan følge os på Facebook.

Det beklager jeg.

Bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet af Facebook gruppen er for klubbens medlemmer.
Det vil sige at man kan sagtens få adgang til Facebookgruppen, blot man henvender sig ved Kasseren først.
Facebookgruppen medlemmer vil blive afstemt efter medlemskartoteket en af de kommende dage.

VH Formanden.

19. marts :  Næste klubaften aflyses

I anledning af at 6 mand er på tur til Øland i næste uge, aflyses klubaften torsdag den 26. marts.

14. marts :  Intern Havørreddag 3 og 25 års jubilæumsfest

Forårets tredje interne havørreddag foregik i dag.  De seneste par uger er der fanget nogle rigtigt pæne fisk i Fjorden, så alle sejl blev sat til for at få en præmiefisk med hjem.  På trods af indsatsen blev der kun fanget ørreder under målet eller ørreder med konditionsfaktor mindre end 1,00, så præmiepuljen går videre til fjerde og sidste interne havørreddag den 11. april.

Og nu vi er ved den 11. april, så holder foreningen 25 års jubilæumsfest om aftenen i klublokalet.
Medlemmer med ledsager er inviteret.  HUSK tilmelding til Torben senest torsdag den 2. april.

10. marts :  Følg os på Facebook…. Det er friske fiske news for klubbens medlemmer.

Vores hjemmeside har længe haft en Facebookgruppe som lillesøster, i starten har den levet sit eget meget stille liv, nu er der kommet godt gang i gruppen og skal du have de seneste hotte pulsslag fra Limfjorden, så er det her det sner. Det geniale ved Facebook er at klubbens medlemmer redigerer opslagene og opdateringer kan ske direkte fra vandkanten. På hjemmesiden kan du stadigt se de vigtigste nyheder, kalender, pladsbeskrivelser, turreferater, gamle nyheder, klubblade og hvad der ellers ligger i legenden om os.

Vi er lige her hvis du er på facebook, er du ikke det kan du komme med her.

Hilsen Formanden.

14. februar :  Intern Havørreddag 2

Resultatet af foreningens 2. interne havørreddag 2015 blev, at Jacob løb med præmiepuljen for en super fin havørred på 1,45 kg og 52 cm.  Tillykke til Jacob !

Jacob 52 cm intern havørreddag 2015-02-14_small

 

 

 

 

 

Ud over den ene indvejede fisk blev der taget et par undermålsfisk i løbet af dagen.  Luften er kold og vandet er koldt for tiden, hvilket gør fiskene noget svære at hidse op til hug.  Heldigvis har vi dygtige lystfiskere i blandt os.

Vi ses til 3. interne havørreddag 14. marts  –  eller før.
/Søren

6. februar :  Generalforsamling 2015

I går blev generalforsamling for 2015 afholdt.  Det blev en ganske udramatisk affære.  Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt, ingen indkomne forslag, alle bestyrelsesmedlemmer opnåede genvalg og Michael Knudsen blev hædret som fanger af den største Limfjordsørred i 2014.  Referat er vedhæftet her: Referat 2015

En enkelt detalje skal hermed viderebringes i forbindelse med de Interne Havørreddage :
Et alternativ til tilmelding via betaling over netbank, er at kontakte Henning eller andre fra bestyrelsen med tilmelding senest dagen før (på SMS eller mundtligt), og betaling kan derefter ske på selve dagen.

/Søren

24. januar :  Resultat af 1. Interne Havørreddag

I lørdags afholdt vi 1. Interne Havørreddag.  På trods af en ihærdig indsats blev der desværre ikke fundet en vinder, og præmiepuljen går videre til 2. Interne Havørreddag 14. februar.
Samme aften var der nytårskur, som blev en svært hyggelig affære med god mad og godt selskab.

Til gengæld har Michael Hansen været i Trend Å et par gange, hver gang med fisk på land.  Fisken på billedet fik han på fluestangen i dag  –  47 cm og 1,25 kg.

PART_1422119816237
/Søren

9. januar :  Sponsorat til Interne Havørreddage

lystfiskeren-logo

Lystfiskeren i Hvide Sande har indvilget i at udstede gavekort på det dobbelte præmiebeløb til foreningens 4 planlagte Interne Ørreddage i løbet af de kommende måneder.
Tak til Lystfiskeren, som efterhånden har en lang tradition som gavmild sponsor til foreningens arrangementer.

4. januar :  Dagens tur til Mariager Fjord

Otte medlemmer plus to potentielt nye medlemmer mødte op på Hobro Lystbådehavn kl. 9 i morges.
Efter nytårshilsner, småprutteri og kaffedrikning fordelte vi os.  Tommy og Søren M. kørte over på sydsiden til Ørnedalsbugten mens vi otte andre fordelte os på nordsiden fra lystbådehavnen ud mod sandskredet.
Der gik vel under en time før en MMS tikkede ind:  Tommy havde fanget en pæn 48 cm’s havørred.  Derefter blev der ikke meldt om flere fisk fra sydsiden, mens vi på nordsiden fik en del mindre genudsættere mellem hænderne og smed et par gode ørreder undervejs.
Solen stod lavt på himlen men varmede os i den kølige luft.
Alt i alt en rigtig dejlig dag og en fiskeoplevelse af de gode.  Tak til alle for en god tur !

20150104_153846

 

 

 

 

IMG_0089

 

 

 

 

 

 

 

/Søren

3. januar :  Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 5. februar 2015 kl. 19:30 i klublokalet.
Dagsorden ifølge vedtægter kan findes her :  Dagsorden for generalforsamling 2015

Som annonceret i kalenderen er der fisketur til Mariager Fjord i morgen.  Jeg håber at mange af jer møder op til en uforglemmelig fiskeoplevelse i særklasse – lad os få skudt 2015 i gang med manér.